RE;STORY FUN

משחוק ככלי גישורי:

Game Changer

במשחוק אנחנו משתמשים בטכניקות ועקרונות של משחקים בהקשרים לא משחקיים.
בהליך של יישוב סכסוכים יש חשיבות רבה לשימוש בכלים המאפשרים להוציא את הצדדים מהמסלול האוטומטי המסלים ולאפשר להם לחוות חוויה של "טוויסט בעלילה".

הטוויסט בעלילה מרחיב את ההתבוננות, מייצר מורכבות רגשית ופותח את האפשרויות השונות לפתרון.

"הירושה": פעילות חוויתית בסגנון

Escape Room

קודים, מנעולים, מכתבים של אחים אשר הלכו לעולמם והשאירו סוד גדול… הרפתקה ברחובות תל אביב המסתיימת בגישור בין בני משפחה. מפגש חוויתי, מלמד ומהנה במיוחד לצוותי מגשרים ובעלי
תפקידים בארגונים וקהילות.

סדנת תיאטרון פלייבק למגשרים: ״זכרונות מחדר הגישור"

סדנה בשיתוף שחקני פלייבק ההופכת זכרונות מחדר הגישור להצגת אימפרוביזציה מעשירה ומפתיעה,
בשילוב למידה ורענון של כלים ומודלים מעולם הגישור.