ליווי ארגונים וקהילות

ארגונים וקהילות הנם ישויות חברתיות בהן חולקים אנשים מרחב משותף ונמצאים ביחסי תלות. אפיון זה הינו דבר המאפשר היווצרות של קשרים אנושיים חזקים ותחושת שייכות אך גם מזמן בהכרח אי הסכמות, מחלוקות וקונפליקטים. לתפישתנו, קונפליקטים כתופעה האוצרת בתוכה אנרגיה רבה, מעידים לא רק על אי הסכמות אלא גם על מעורבות ואכפתיות שאותן ניתן, רצוי וכדאי לתעל למעבר משיח מתעמת לשיח של שיתוף פעולה. קונפליקטים, כך אנו מאמינים ברי סטורי, על הכאב והקושי שבהם, מהווים גם הזדמנות "לפתוח" ולפתח, לאוורר ולדבר, לחזק מערכות יחסים ולהבנות הסכמות על בסיס מה שחשוב לאנשים. הבנייה נכונה של הדינאמיקות יכולה לסלול נתיבי הידברות וערוצי תקשורת אפקטיביים ומקרבים.

צוות המומחים של רי סטורי יגיע לארגון שלכם בדיוק לשם כך. אנו נלווה אתכם בהתמודדות עם קונפליקטים קונקרטיים או פוטנציאליים, בהתאמה לצרכים שלכם. בתהליך משותף נמפה את הנושאים הטעונים התייחסות ואת הדינאמיקות המאפיינות אותם כיום. נזהה את המקורות הסמויים, הסיפורים וההשפעות שלהם על יעדי הארגון ויחד עם בעל התפקיד בארגון נבנה תהליך ליצירת מסוגלות ויכולת התמודדות עם מחלוקות בדרך בונה בהווה ובעתיד. משך הליווי ומבנהו דינאמיים, תלויי הקשר וצורך וכוללים שיחות "אחד על אחד" או בצוות, עם בעלי התפקיד הרלוונטיים, כפי שיוגדרו על ידי הארגון.