גישור פנים ארגוני

קונפליקטים מהווים חלק אינטגראלי מהחיים האנושיים וקורים כל הזמן, גם בארגונים.

אחד הרכיבים המרכזיים התורמים לחוסנו של ארגון הינו היכולת להתמודד עם אותם קונפליקטים בדרך בונה, המקדמת אקלים חיובי, תחושות ביטחון, ערך ושייכות בקרב אנשיו. אולם, בעוד שפעמים רבות מסוגלים המנהלים בארגון להוביל לפתרונות, הרי שישנם מקרים אחרים בהם, עקב המבנה ההיררכי ומעורבותם האישית או עקב מורכבותם של הסכסוכים עצמם, דרוש מגשר חיצוני. המגשר מהווה גורם מקצועי ניטראלי שביכולתו להוביל סכסוך לסיומו כמו גם לשיקום מערכת היחסים באמצעות מודל עבודה מובנה.

הגישור פנים ארגוני הנו תהליך קצר בעל השפעות לטווח ארוך. הוא מבוסס שותפות ודיאלוג, מביא צדדים במחלוקת להידבר זה עם זה במרחב בטוח תוך שמירה על שיח מכבד, הקשבה ודיסקרטיות. הוא מזמין אנשים לבנות הסכמות ביניהם בהלימה לצרכיהם ולצרכי הארגון וליצור יחד סיפור הצלחה משותף. מעבר למציאת פתרון נקודתי למשבר הנוכחי, מהווה הגישור הפנים ארגוני אירוע של "עצירה" ולמידה ארגונית, יוצר הזדמנות מצוינת ל"טוויסט בעלילה" ולבניית תשתית של אמון המאפשרת התמודדות אפקטיבית עם קונפליקטים ומחלוקות גם בעתיד.