גישור ובניית הסכמות

דיאלוג צוותי/ ארגוני בו מתקיים רב שיח מונחה על ידי מנחה מקצועי ליצירת סיפור משותף, הסכמות סביב הנושאים שבמחלוקת, תחושת שייכות ולמידה ארגונית.

 דיאלוג מונחה על ידי מגשר מקצועי ליצירת הסכמות בין צדדים במחלוקת, למידה ובניית סיפור חדש במערכת היחסים.

ליווי מקצועי מתמשך לטיוב יכולת התמודדות עם מצבי מחלוקת ועימות בארגון, תוך מתן כלים ופרקטיקות חדשניים להפיכת קונפליקטים בארגון להזדמנויות.