בניית הסכמות ופתיחת מרחבי דיאלוג בארגון

בניית הסכמות הינו שם כולל לאשכול של תהליכים השתתפותיים שאנו ב- RE;STORY מציעים. אלו תהליכים רבי משתתפים בהם מתקיים רב שיח בארגון במטרה לגבש הסכמות ולקבל החלטות אודות סוגיות ונושאים במחלוקת.

 התהליכים מבוססים על עקרונות של ייצוג ומתן לגיטימציה לקולות השונים תוך פגישת האינטרסים והצרכים של מקסימום בעלי העניין. 

דרך יצירת תשתית של אמון וביסוס דרכי עבודה מוסכמות, מהווים תהליכי "כל הארגון בחדר" פלטפורמה לשינוי עוצמתי ובר קיימא ומהווים אירועים יוצאי דופן בחיי הארגון והפרט. התהליכים מגבירים את המעורבות, המחויבות ותחושת השותפות של העובדים וממנפים את חכמת הרבים למציאת פתרונות יצירתיים ואפקטיביים לסוגיות מורכבות, בוערות ולעתים כואבות. 

תהליכי בניית הסכמות יכולים להתקיים באמצעות פלטפורמות שונות כגון:

פסגת החקר המוקיר

Appreciative inqury

פסגת החקר המוקיר הנה דרך לחולל שינוי וצמיחה בארגון באמצעות חקירה ולמידה של הצלחות העבר, אותן ניתן להחיל וליישם הלאה, לחיי הארגון בעתיד. השיטה מחברת את הארגון ואנשיו לכוחות הקיימים בהם, מטעינה באנרגיות עשייה ומעוררת תחושת מסוגלות קולקטיבית, התלהבות ואופטימיות.

קפה עולמי
World Café

קפה עולמי הינו תהליך השתתפותי דינאמי המעודד שיח פתוח בין אנשים בארגון אודות שאלות מהותיות המתעוררות ומצריכות התייחסות יצירתית מרובת פרספקטיבות. התהליך קורה בתוך סטינג דמוי בית קפה גדול שנוצר לצורך העניין ומעודד את האנשים בארגון להנכיח את השיחות היומיומיות שהם מקיימים ממילא באופן בלתי פורמאלי.

מרחב פתוח
Open Space Technology

טכנולוגית "המרחב הפתוח" מכנסת מספר רב של אנשים בעלי עניין משותף לשיח משמעותי בכדי לדון באופן פתוח בסוגייה שבמחלוקת, ליצור רעיונות ולקבל החלטות לגביו. התהליך מתנהל כ"בזאר" בו אנשים מוזמנים להצטרף למעגלי שיח לפי בחירה. "המרחב הפתוח" מאפשר קידום החלטות מורכבות בפרק זמן קצר ובאיכות טובה תוך מתן הזדמנות לכל אחד מהמשתתפים להנהיג ובכך מאפשרת לאדם המתאים לעניין ו"המשוגע לדבר" להוביל ולאו דווקא לבעל הסמכות או התפקיד הרשמי.